Blog > Komentarze do wpisu
Filogelos, czyli żarty greckie

Żart IV

Dwóch tchórzliwych uczonych: jeden schował się do studni, drugi w trzcinach.
Kiedy więc żołnierze spuścili hełm do wody, aby jej zaczerpnąć, pierwszy uczony, sądząc, że to żołnierz schodzi, zaczął błagać i został schwytany.
Wtedy żołnierze stwierdzili, że gdyby milczał, przeszliby obok. Na to uczony ukryty w trzcinie powiedział: Mińcie mnie, ponieważ ja milczę.

(tłumaczenie własne)

czwartek, 03 marca 2005, glottidzomenoi

Polecane wpisy

  • Silentium

    ...

  • Koniugacja v. beta

    Nowa odmiana czasownika iść : ja idzieo ty idzies on, ona idziet my idziemus wy idzietis oni, one idzient

  • Test

    Na czym siedziała Pytia? (a). na krześle; (b). na skale; (c). na dupie.