Blog > Komentarze do wpisu
Epitome ad Coniurationem lexiconum

W Świętej Xiędze Parchów napisano:

Oto w rok przed drugim zaćmieniem Słońca odnaleziono w dalekim państwie Ketchuptu manuskrypt z urywkiem przesławnych Przygód Meduzy Cimcirymci. Zebrali się wtedy najwięksi uczeni Świętego Ludu Parchów dla zbadania owego pisma. I wiedząc, że jest coś wcześniej, a jeszcze jaśniej widząc, że musi być coś dalej, największy z filologów, zwany Kwadransem Krótszym, poczynił wtedy taką numerację owego dzieła: przed każdym początkiem, a później przed każdą literą “a” rozpoczynającą zdanie postawił kolejną dużą literę alfabetu, a nie znając fragmentów wcześniejszych, postawił wątpliwą <12> przy pierwszej części sprzysiężenia słowników, uszkodzoną +13+ przy kolejnej i zapytaną 14? przy części trzeciej.
Następnie zaś taki komentarz uczynił:
“W tychże odcinakch:
Do Klodii i do Pulchra przychodzi Hispala dręczona pytaniem “Kemu Kimkirymki ł słołniki ciągle spoziera?”. Klodia i Pulcher ganią ją za używanie restytuty i posyłają po odpowiedni napitek, który pomoże Klodii osiągnąć stan wieszczy.
Kiedy Hispala wraca z alkoholem, Klodia zaczyna historię sprzysiężenia słowników.
Dochodzi do kłótni między Przesławnym Filologicznym Tupecikiem a Meduzą. Tupecik zarzuca Meduzie gnuśność i lenistwo, a co za tym idzie zaniedbywanie nauki. W końcu Tupecik zstępuje z głowy Meduzy i odchodzi do partykuły ge.
Zdezorientowaną Meduzę odwiedza Hera i wyrzeka ku niej słowa skrzydlate. Opowiada Meduzie haniebną przeszłość partykuły i radzi jej zdemaskować przeciwniczkę. Pouczona tym Meduza udaje się wcielać plan w życie.”

Tako rzecze Święta Xięga Parchów.

poniedziałek, 17 października 2005, glottidzomenoi

Polecane wpisy

  • Żywoty sławnych mężów - I: Majkul, król Ursusa

    W Świętej Xiędze Parchów napisano: Znawcy dziejów wśród Parchów utrzymują, że pierwszym królem państwa Ursus, które rozciąga się między starożytnym państwem Uru

  • KATALOG WODZÓW RZYMSKICH

    W Świętej Xiędze Parchów napisano: Gdy cesarz rzymski Walerian, pogromca ludów barbarzyńskich i wszelkich stworzeń zamieszkujących lądy, morza, międzymorza i in

  • Krytyka tekstu

    W Świętej Xiędze Parchów napisano: Aparat krytyczny, który jest negatywnym aparatem krytycznym, nie jest dobrym aparatem krytycznym. Sama nazwa na to wskazuje.